METODOLOGIE

ÎNSCRIERE CLASA PREGÃTITOARE 2019

 

 

         Vor fi înscrişi la şcoală copiii care au implinit vârsta de 6 ani până la 1 septembrie 2019. În cazul în care părinții/tutorii/ împuterniciții legali ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 inclusiv vor să-şi dea copiii la şcoală, aceştia îşi pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare, 25 februarie – 22 martie 2019 - realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor care nu au vârsta de înscriere (mai multe detalii despre programare la evaluare aflaţi la secretariatul şcolii).

          Potrivit metodologiei, au prioritate la înscriere copiii care sunt în circumscripţia şcolii, adică locuiesc pe străzile adiacente şcolii. În cazul în care într-o şcoală numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, atunci şcoala va aplica criterii de departajare generale și specifice. Mai multe detalii despre metodologia inscrierii aflati aici.

 

CIRCUMSCRIPTIA ȘCOLII GIMNAZIALE ”NICOLAE IORGA” , PLOIEȘTI

Denumirea străzii 

Bloc

ALEEA STEJNIC

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7,A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14

STR.BARAOLT

36, 40A, 40B, 41A, 41B, 42A, 42B, 46, 47, 48, BLOC E, BLOC F

STR.GH.GR.CANTACUZINO

11,12,13,14,15,16, 35, B1, B2, B3, B4, B5

STR.G-RAL EREMIA GRIGORESCU

17,18, 23, 26, 26 BIS, 27, 28, 29, 44, 45A, 45B, 78, 

STR.INFRATIRII

5, 6, 7, 24, 25, 18 BIS,19 BIS, 20 BIS, 21 BIS, 22 BIS, 67 BIS

STR.LACUL BALEA

30, 31, 32, 33, 86, 87, 88, C 1,C2

STR.MINERVA

67, 68

STR.SLT.EROU MOLDOVEANU MARIAN

1, 2, 3, 4, 8, 9A, 9 B,10, 18, 19, 20, 21, 22

STR. TARGOVISTEI

 

 

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE PENTRU ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE IORGA” MUNICIPIUL PLOIEȘTI

 

Nr. crt

CRITERIUL SPECIFIC

DOCUMENTE DOVEDITOARE

1

Elevul are frați înmatriculați în unitatea școlară

cerere

2

Elevul se află în îngrijirea bunicilor care domiciliază în circumscripția Școlii Gimnaziale ”Nicolae Iorga” Ploiești

- carte de identitate bunic – bunică

- declarație pe proprie răspundere părinte

3

Solicitări sport de performanță (baschet)

cerere

4

Solicitări program ”Școală după școală”

cerere

 

 

PLANUL DE ȘCOLARIZARE PROPUS PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

 

-      3 CLASE PREGĂTITOARE – 75 LOCURI

-      CADRE DIDACTICE:

prof BÃBÃU ELENA

prof CONSTANTIN AURA

prof BOCŞAN CRISTINA

Două dintre clasele pregătitoare vor studia limba engleză, iar cea de a treia limba germană.

PROGRAMUL ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ

 • Pentru a veni în sprijinul elevilor și al părintilor,  Școala Gimnazială ” Nicolae Iorga ”Ploiești,  a organizat în anul școlar 2018-2019 Programul Școală după Școală,  conform Ordinului MECTS nr. 5349 din 7 septembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului Școală dupa Școală, cu aprobarea Inspectoratului Școlar Județean Prahova.

 

SPAȚIUL DESTINAT CLASELOR PREGĂTITOARE

 • Cursurile claselor pregătitoare  se desfășoara la etajul II al  Corpului B al școlii noastre , din str. Înfrățirii nr.4
 • Corpul B dispune de intrare separată , 4 săli de curs, cabinet informatică, grupuri sanitare proprii.

 

Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar   2019-2020

 

 4 martie – 22 martie 2019 – Părinţii completează, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, cererile-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor are loc, zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri). 

25 martie 2019 - Comisia națională procesează cererile tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.

26 - 27 martie 2019
 – Fiecare şcoală procesează cererile părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere.

28 martie 2019 - Comisia națională procesează cererile-tip de înscriere şi repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.

29 martie 2019 - Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.

A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare 

1 aprilie2019 – Şcolile vor afişa procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar.

2 aprilie – 8 aprilie2019 - Părinţii depun cererea-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. 

8 aprilie -10 aprilie 2019 - Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.

11 aprilie 2019 - Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

12 aprilie – 19 aprilie 2019 - Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. 

         Mai multe detalii despre calendarul inscrierii gasiti aici.

DOCUMENTE NECESARE LA COMPLETAREA / VALIDAREA CERERII TIP DE ÎNSCRIERE 

 • Certificat de naștere copil - original si fotocopie
 • Act de indentitate părinte - original si fotocopie
 • Documente doveditoare pentru îndeplinirea criteriilor generale sau specifice
 • Documentul eliberat de CJRAE Prahova (daca este cazul) privind rezultatul pozitiv al evaluării psihosomatice 
 • Cererea tip de înscriere va fi validată la școală pe baza copiilor certificate conform cu originalul de către secretariatul școlii, prin comparare cu documentele originale

ZIUA PORȚILOR DESCHISE

 • Sâmbătă , 02.03.2019, între orele 9.00 - 16.00 se va desfașura Ziua porților deschise, când părinții și viitorii elevi vor putea vizita spațiile în care se defașoară activitatea clasei pregatitoare și vor putea purta discuții cu personalul implicat în această activitate.

 

COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR-TIP DE ÎNSCRIERE  

 • 4 martie  - 22 martie 2019
 • Completarea cererii tip de înscriere se realizează prin introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de părinte.
 • Validarea cererii tip este obligatorie și se face la sediul școlii, conform următorului program
 •                                       Luni-vineri, între orele 8.00 - 18.00