CONCURS ŞCOLAR DE CALIGRAFIE

CONCURS  ŞCOLAR DE CALIGRAFIE

ORGANIZATOR:

Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Ploieşti

Str. Minerva, nr. 4

Tel. 0244552398; 0244587385

COMITETUL DE ORGANIZARE:

PROF. IANCU VERONICA

PROF. BACIU EUGENIA

PROF. ALBU ROXANA

BIBLIOTECAR: NECULA VERONICA

SECRETAR ŞEF: NITÃ CLAUDIA

ARGUMENT:

Proiectul îşi propune, prin activităţile sale, stimularea interesului elevilor faţă de scrisul de mâna, pentru caligrafie, aşezare corectă în pagină şi lizibilitate. Organizat în data de 23 ianuarie, zi în care se sărbătoreşte, la nivel internaţional, scrisul de mână, concursul vizează conştietizarea importanţei de a deprinde corect această abilitate de exprimare.

Prin realizarea acestui concurs şi a unor dezbateri pe aceasta temă, dorim să le reamintim copiilor că, deşi trăim într-o lume digitalizată, într-un univers dominat de ecrane si butoane ce apropie oamenii printr-o simplă apăsare de buton, tot ar fi păcat să pierdem o astfel de comoară aptă să transmită emoţie în forma sa pură.

Concursul de caligrafie, prin latura sa artistică, deosebită stilistic, educă bunul gust, reîntăreşte încrederea în adevăratele valori şi deschide orizonturi noi spre cunoaştere tuturor elevilor. Prin transcrierea caligrafică a unui text extras dintr-o scrisoare blândă, plină de poveţe și de drag, a marelui scriitor Alexandru Vlahuţă către fiica sa, Margareta, elevii vor fi stimulaţi nu numai să reflecteze la modul în care scriu zi de zi, dar şi să aprecieze valori precum: simţul estetic, creativitatea, coerenţa în exprimare şi toleranţa şi bunăvoinţa faţă de cei din jurul lor.

SCOP: Concursul vizează încurajarea şi stimularea interesului manifestat de elevi pentru scrisul de mână, pentru caligrafie şi lizibilitate si promovarea gustului pentru frumos.

OBIECTIVE:

  • Sensibilizarea elevilor faţă de scrisul frumos şi corect;
  • Popularizarea exemplelor de bună practică;
  • Promovarea interesului pentru scriere creativă;
  • Folosirea scrisului de mână în corespondenţă, în realizarea proiectelor şi alte activitaţi din viaţa de zi cu zi.

GRUP ŢINTĂ:

Concursul se adresează elevilor de clase gimnaziale.      

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI:

25 ianuarie 2017, Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Ploieşti

Lucrările vor fi jurizate pe date de 26 ianuarie 2017.

REZULTATE:

  • publicarea celor mai frumoase texte scrise de mână într-o broşură;
  • realizarea unei expoziţii cu cele mai frumoase lucrări.

PREMIEREA:

Se acordă premiile I, II, III şi menţiuni. Se pot acorda şi premii speciale.

Premiantii:

Premiul I: Stanciu Bianca Nicoleta – clasa a V-a A

Premiul al II-lea: Neagu Cristian – clasa a VII-a C

Premiul al III-lea: Sandu Bianca – clasa a VI-a A

Menţiuni:

Netcu Antonia – clasa a VIII-a A

Avram Miruna – clasa a VIII-a A

Premierea a avut loc vineri, 30 ianuarie 2017, în sala de festivitati a şcolii. La activitate a participat şi d-na prof. Vladescu Maria care a prezentat un articol despre scrisul de mana şi importanta acestuia în viaţa tuturor. D-na director Iancu Veronica i-a felicitat pe toţi participanţii şi a subliniat necesitatea deprinderii corecte a acestei minunate arte.

A consemnat

Prof. Eugenia Baciu

 

 

 


Tipărire