Condiţiile specifice pentru selectarea cadrelor didactice ce participă la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ pot fi accesate aici