Evaluare nationala clasele a II-a ; a IV-a ; a VI-a

 

 

    CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a II-a (EN II)

  • 11 mai 2020: Limba română & limba maternă (scris)
  • 12 mai 2020: Limba română & limba maternă (citit)
  • 13 mai 2020  Matematică 
  • 14 mai 2020: Limba română pentru minorităţile naționale (scris & citit)

***

 CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a IV-a (EN IV)

  • 19 mai 2020 Limba română 
  • 20 mai 2020 Matematică 
  • 21 mai 2020 Limba maternă 

***

 

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a VI-a (EN IV)

  • 27 mai 2020: Limba română 
  • 28 mai 2020: Matematică şi Ştiinţe ale naturii

 

 

 

Conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, rezultatele EN II și EN VI au ca scop elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor și preorientarea școlară, iar rezultatele EN IV sunt utilizate și pentru diagnoza de sistem, la nivelul acestui tip de învățământ (ciclul primar). Precizăm că rezultatele evaluărilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se comunică doar părinților acestora.

 

 

Tipărire