INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA

 

CRITERII DE CALIFICARE LA OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ

ANUL ŞCOLAR 2018-2019

ETAPA LOCALĂ

CONFORM REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA  OLIMPIADEI NAŢIONALE DE LIMBA ENGLEZĂ , CLASELE VII-XII, NR 24715/16.01.2019 CRITERIILE DE CALIFICARE LA ETAPELE OLIMPIADEI SUNT URMĂTOARELE:

ETAPA LOCALĂ

GIMNAZIU (CLASELE  A  (VII ŞI A VIII-A ) :  MINIM 85 DE PUNCTE LA ETAPA PE ŞCOALĂ

LICEU: MINIM 85 DE PUNCTE LA ETAPA PE ŞCOALĂ

 

ETAPA  JUDEŢEANĂ

GIMNAZIU

MINIM 90 DE PUNCTE LA ETAPA LOCALĂ

LICEU

MINIM 90 DE PUNCTE LA ETAPA LOCALĂ

 

*GIMNAZIU

ETAPA JUDEŢEANĂ CONSTĂ DIN PROBĂ SCRISĂ.

*LICEU

ETAPA JUDEŢEANĂ CONSTĂ  DIN :

PROBA SCRISĂ ŞI PROBA ORALĂ (SPEAKING)

PROBA ORALĂ CONSTITUIE ETAPA A DOUA DE SELECŢIE A LOTURILOR CARE URMEAZĂ SĂ PARTICIPLE LA ETAPA NAŢIONALĂ. LA PROBA ORALĂ PARTICIPĂ TOŢI ELEVII CARE AU OBŢINUT UN PUNCTAJ MINIM DE 95 DE PUNCTE LA PROBA SCRISĂ.

 

 

ETAPA NAŢIONALĂ

GIMNAZIU

LA ETAPA NAŢIONALĂ SE POT CALIFICA ELEVII CARE AU OBŢINUT LA ETAPA JUDEŢEANĂ  UN PUNCTAJ FINAL DE MINIM 95 DE PUNCTE, ÎN LIMITA LOCURILOR ALOCATE JUDEŢULUI.

LICEU

LA ETAPA NAŢIONALĂ SE POT CALIFICA ELEVII CARE AU OBŢINUT LA ETAPA JUDEŢEANĂ  UN PUNCTAJ FINAL DE MINIM 90 DE PUNCTE ( CA MEDIE  ARITMETICĂ A PUNCTAJELOR OBŢINUTE LA PROBA SCRISĂ ŞI LA PROBA ORALĂ) ÎN LIMITA LOCURILOR ALOCATE JUDEŢULUI.

 

ÎN CAZUL EGALITĂŢII DE PUNCTAJ ÎNTRE ELEVII AFLAŢI PE ULTIMELE LOCURI CALIFICABILE, CRITERIILE DE DEPARTAJARE SUNT URMĂTOARELE:

GIMNAZIU

PUNCTAJUL DE LA PROBA SCRISĂ (USE OF ENGLISH)

PUNCTAJUL AFERENT ELABORĂRII POVESTIRII

 

LICEU

PUNCTAJUL DE LA PROBA SCRISĂ ( USE OF ENGLISH)

PUNCTAJUL DE LA PROBA INTEGRATĂ (ESEU)

PUNCTAJUL DE LA PROBA ORALĂ

ÎN CAZUL ÎN CARE DUPĂ APLICAREA ACESTOR CRITERII EGALITATEA SE MENŢINE , SE VA ORGANIZA O PROBĂ DE BARAJ CU STRUCTURĂ IDENTICĂ CU CEA PENTRU TESTAREA COMPETENŢEI GRAMATICALE (USE OF ENGLISH).

 

LA ETAPA NAŢIONALĂ SE ALOCĂ  DE REGULĂ  CÂTE UN LOC PE FIECARE AN DE STUDIU  PENTRU FIECARE  SECŢIUNE. VOR FI SELECŢIONAŢI ELEVII PARTICIPANŢI LA ETAPA JUDEŢEANĂ , ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A PUNCTAJELOR OBŢINUTE  CU RESPECTAREA PUNCTAJULUI MINIM  PREVĂZUT DE REGULAMENT.

 

LA NIVEL GIMNAZIAL , LA ETAPA NAŢIONALĂ SE MAI ALOCĂ 23 DE LOCURI SUPLIMENTARE PE FIECARE AN DE STUDIU , ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A PUNCTAJELOR OBŢINUTE CONFORM CLASAMENTULUI NAŢIONAL REALIZAT DUPĂ FINALIZAREA ETAPEI JUDEŢENE.

 

LA NIVEL LICEAL, LA ETAPA NAŢIONALĂ SE ALOCĂ 23 DE LOCURI SUPLIMENTARE PE AN DE STUDIU ( 13 PENTRU SECŢIUNEA A ŞI 10 PENTRU SECŢIUNEA B)  ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A PUNCTAJELOR OBŢINUTE CONFORM CLASAMENTULUI NAŢIONAL REALIZAT DUPĂ FINALIZAREA ETAPEI JUDEŢENE.

 

COMISIA JUDEŢEANĂ