EVALUAREA NAȚIONALĂ 2017

Și în anul școlar 2016-2017, în perioada mai – iunie 2016 s-a susținut Evaluarea Națională la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Evaluarea s-a desfășurat conform metodologiei în vigoare, Comisia de organizare și administrare a Evaluării Naționale, asigurând condițiile necesare bunei desfășurări a probelor. Rezultatele obținute de elevi au fost aduse la cunoștința părinților.

La Evaluarea Națională au participat 74 elevi la proba de limba și literatura română și 74 de elevi la matematică.

Rezultatele obținute au fost următoarele:

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

CLASA

NR. ELEVI

2-2,99

3-3,99

4-4,99

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99

10

PROCENT PROMOVABILITATE

VIII A

29

-

-

-

-

-

-

4

24

1

100 %

VIII B

28

-

-

-

-

1

3

5

13

-

100 %

VIIIC

23

-

-

-

4

3

7

4

5

-

100%

TOTAL

74

-

-

-

4

4

10

13

42

1

100 %

                         

 

MATEMATICĂ

CLASA

NR. ELEVI

2-2,99

3-3,99

4-4,99

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99

10

PROCENT PROMOVABILITATE

VIII A

29

-

-

-

2

3

5

8

9

2

100 %

VIII B

22

-

1

-

1

5

2

7

6

1

95,45 %

VIIIC

23

 

1

1

7

7

2

4

-

 

91,30%

TOTAL

74

-

2

1

10

15

9

19

15

3

96 %

 

MEDII EVALUAREA NAȚIONALĂ

CLASA

NR. ELEVI

3-3,99

4-4,99

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99

10

PROCENT PROMOVABILiTATE

VIII A

29

-

-

-

-

5

12

12

-

100 %

VIII B

22

-           

-

-

4

5

7

6

-

100   %

VIIIC

23

-           

 

6

7

4

5

1

 

100%

TOTAL

74

-

-

6

11

14

24

19

-

100 %

 

Comparativ cu anul școlar trecut se constată o creştere a procentului de promovabilitate.

ANUL ȘCOLAR

LB. ROMÂNĂ

Matematică

2014-2015

100 %

96,10 %

2015-2016

92,98 %

82,14 %

2016-2017

100%

96%

 

ADMITEREA 2016

Admiterea la licee s-a făcut pe baza fișei de opțiuni completată de fiecare elev prin repartizare computerizată.

În prima etapă elevii au fost repartizați care au completat fișe de opțiuni după cum urmează:

-    28 elevi la Colegii Naționale – 9 Colegiul Național Mihai Viteazul, 8 Colegiul Național ,,I.L. Caragiale, 4 – Colegiul Național ,,Jean Monnet”, 1 – Colegiul Național ,,Al. I. Cuza”, 6 – Colegiul Național ,,Nichita Stănescu”

 - 16 elevi la Colegii Economice, administrative și de servicii: - 10 la Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu”, 2 la Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii.,,Victor Slăvescu”, 4 la Liceul Tehnologic, Administrativ și Servicii ,,Sf. Apostol Andrei”

-  27 elevi au fost repartizați la Colegii Tehnice: 12 la Colegiul Tehnic ,,Elie Radu”, 5 la Colegiul Tehnic ,,Spiru Haret”, 41la Colegiul Tehnic ,,Lazăr Edeleanu”, 1 la Liceul ,,1 Mai”, 7 la Colegiul Tehnic ,,Toma Socolescu”.

-  2 elevi au rămas neînscrişi în prima etapă: Olteanu Andreea (8A), Stefanescu Bianca Georgiana (8C).  Olteanu Andreea a fost admisa ulterior la Colegiul Național Mihai Viteazul, iar Stefanescu Bianca Georgiana (8C) a optat pentru liceu particular.