Dotat cu calculatoare, tabla interactiva, videoproiector, internet, materiale didactice auxiliare.